MENU

KONTAKT

BEST group eu, s.r.o.

so sídlom

Bratislavská 117

010 01 Žilina

IČO: 48218944
IČ DPH: SK2120093712
DIČ: 2120093712
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.64019/L

Vedenie spoločnosti

Ing. Peter Behúň konateľ spoločnosti PhDr. Erika Škereňová ekonomický riaditeľ

Obchod

Ing. Peter Behúň obchodný riaditeľ

Klientsky servis a logistika

Dáša Halvoníková - klientsky servis

+421 905 974 045 - halvonikova@best-slovakia.sk