MENU

KONTAKT

BEST group eu, s.r.o.

so sídlom

Bratislavská 117

010 01 Žilina

IČO: 48218944
IČ DPH: SK2120093712
DIČ: 2120093712
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.64019/L

Vedenie spoločnosti

Ing. Peter Behúň konateľ spoločnosti PhDr. Erika Škereňová ekonomický riaditeľ

Obchod

Ing. Peter Behúň obchodný riaditeľ

Klientsky servis a logistika

Dáša Halvoníková - klientsky servis

+421 905 974 045 - halvonikova@best-slovakia.sk
Bratislava

Kúpeľňové štúdio

BEST group eu s.r.o.

Bajkalská 7/A
831 04 Bratislava
Tel: +421 (0)905 377 085
E-mail: best.ba@best-slovakia.sk

Otváracie hodiny

Dňa 27.6.2019 dude predajňa zatvorená Pondelok - Piatok

09:00 - 18:00 hod

obedna prestavka od 12:00 -13:00

Mgr. Erik Čepček Vedúci prevádzky Bratislava

+421 905 566 468 - cepcek@best-slovakia.sk

Ing. Ondrušová Blanka Odborný predajca, dizajnér

+421 907 731 259 - ondrusova@best-slovakia.sk

Lenka Hupková Odborný predajca, dizajnér

+421 907 731 586 - hupkova@best-slovakia.sk

Ing. Renáta Lehotská Odborný predajca, dizajnér

+421 905 377 085 - lehotska@best-slovakia.sk