MENU

KONTAKT

Best Slovakia s.r.o.

Bratislavská 117

010 01 Žilina

IČO: 36379271
IČ DPH: SK2020102216
DIČ: 2020102216
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.11051/L

Vedenie spoločnosti

Ing. Peter Behúň konateľ spoločnosti Mária Behúňová konateľka spoločnosti PhDr. Erika Škereňová ekonomický riaditeľ

Marketingové oddelenie

Peter Behúň ml. marketing manager

management@best-slovakia.sk

Mgr. Barbora Melová marketing manager

+421 918 981 280 - melova@best-slovakia.sk

Veľkoobchod

Ing. Peter Behúň obchodný riaditeľ Mgr. Edita Trúchla vedúci obchodný manažér

+421 905 246 039 - truchla@best-slovakia.sk

Anton Gašinec obchodný zástupca Kuchyne

+421 905 257 430 - gasinec@best-slovakia.sk

Klientsky servis a logistika

Dáša Halvoníková - klientsky servis

+421 905 974 045 - halvonikova@best-slovakia.sk

Mariana Pradeniaková - klientsky servis

+421 905 335 527

+421 905 377 019 - klientskyservis@best-slovakia.sk

Reklamácie

+421 907 666 749 - reklamacie@best-slovakia.sk

Objednávky

objednavky@best-slovakia.sk

Sklad

Vladimír Chupáč - vedúci skladu

sklad@best-slovakia.sk

Žilina

Kúpeľňové štúdio

Best Slovakia s.r.o.

Bratislavská 117
010 01 Žilina
Tel: +421 (0)41 564 0169
E-mail: best.za@best-slovakia.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok

Dočasne Zatvorené

Ing. Zuzana Manduchová Vedúci prevádzky Žilina

+421 905 940 005 - manduchova@best-slovakia.sk

Bc. Martin Jaroš Odborný predajca, dizajnér

+421 907 813 984 - jaros@best-slovakia.sk

Bratislava

Kúpeľňové štúdio

Best Slovakia s.r.o.

Bajkalská 7/A
831 04 Bratislava
Tel: +421 (0)905 377 085
E-mail: best.ba@best-slovakia.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok

08:00 - 18:00 hod

Mgr. Erik Čepček Vedúci prevádzky Bratislava

+421 905 566 468 - cepcek@best-slovakia.sk

Ing. Ondrušová Blanka Odborný predajca, dizajnér

+421 907 731 259 - ondrusova@best-slovakia.sk

Ing.arch Petra Mikušová Odborný predajca, dizajnér

+421 907 731 586 - mikusova@best-slovakia.sk

Ing. Renáta Lehotská Odborný predajca, dizajnér

+421 905 377 085 - lehotska@best-slovakia.sk

Trenčín

Kúpeľňové štúdio

Best Slovakia s.r.o.

Obchodná 2502
913 21 Trenčianska Turná
E-mail: best.tn@best-slovakia.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok

Dočasne Zatvorené

Ing. arch. Lenka Pločicová Odborný predajca, dizajnér

+421 905 257 433 - plocicova@best-slovakia.sk

Katarína Adamovová Odborný predajca, dizajnér

+421 917 346 598 - adamovova@best-slovakia.sk