MENU

SLUŽBY

Naša spoločnosť Vám pomôže vybrať z veľkého množstva obkladov, dlažieb, mozaík, kúpeľňovej sanitárnej keramiky a vybavenia.

Náš dobre osvedčený systém zabezpečuje, že naši zákazníci dostanú najlepšie možné služby, ktoré sú dnes k dispozícii.

Návšteva nášho kúpeľňového štúdia

Skôr ako budeme môcť navrhnúť kúpeľňu pre Vás radi si vypočujeme Vaše predstavy a návrhy. Takto môžeme spoločne uvažovať o vašich predstavách a technických možnostiach plánovanej kúpeľne. Týmto spôsobom môžeme spoločne prísť k záveru, aký druh kúpeľne je pre Vás ten najlepší. Zároveň sa pozrieme na jestvujúcu miestnosť alebo priestor z ktorého chcete vytvoriť alebo modernizovať Vašu kúpeľňu. Ak je návrh iba v štádiu projektu vieme spoločne s Vašim architektom konzultovať váš návrh. Pri návrh a vizualizácií používame najmodernejšiu CAD (Computer Aided Design) technológiu a software, ktorý vytvára 3D návrhy dizajnu vašej novej kúpeľne.

Technická obhliadka-meranie

Po prvotnej domácej návštevy na ktorej sa vykoná zameranie stavby. To nám umožňuje zostaviť plán v podrobnej mierke zobrazujúcej umiestnenie všetkých zariadení, zariaďovacích predmetov, umiestnenie teplej a studenej vody, vedenie elektroinštalácie a potrubí.

Cenová ponuka

Naša spoločnosť Vám pripraví cenovú ponuku, ktorá neskrýva skryté položky nákladov a materiálov. Všetky ceny sú priznané a cenová ponuka neobsahuje žiadne nevysvetliteľné položky, ktoré by Vám mohli spôsobiť nepríjemnosti pri konečnej bilancii. Tak ako vy aj my potrebujeme poznať skutočné náklady na výstavbu alebo modernizáciu Vašej kúpeľne. V prípade, že je nutné vykonať práce naviac z dôvodu nepredvídaných okolností, nad rámec toho, ako bolo plánované, budeme Vás ihneď informovať s odsúhlasením takýchto prác pred ich realizovaním.

Projektový manažment

Vieme zabezpečiť v prípade potreby alebo požiadavky kompletný projektový manažment výstavby alebo modernizácie Vašej kúpelne. Na Váš projekt bude dohliadať náš tím, ktorý bude riadiť všetky postupy prác - od demontáže starej kúpeľne (šetrne k životnému prostrediu a zákonným spôsobom), organizovanie dodávky, montáže, dokončovacích prác s kontrolou dodržiavania správnosti postupov prác a noriem.

Záruka

Po odovzdaní Vašej krásnej novej kúpeľne pripravenej na použitie, môžete relaxovať s vedomím, že všetky diely a práce sú plne v záručnej dobe na dobu 24 mesiacov. Niektoré položky môžu mať dlhšiu záručnú dobu poskytujúcu výrobcom o ktorých budete informovaný pri odovzdaní.